PŘEDPLATNÉ AUDIO NAHRÁVEK Z BESED IVANKY ADAMCOVÉ

„Předplatné pro rok 2023 nebude v nabídce e-shopu
z důvodu nepravidelnosti natáčení audiozáznamů s Ivankou Adamcovou.
Členská sekce s předplatným z let předcházejících (2022,2021, atd.) zůstává všem členům otevřená i v roce 2023.